Motion ang Utökad närtrafik

Västra Götalandsregionen, genom Västtrafik har beslutat att avveckla tågtaxin till Limmareds station från och med 12 december 2021. Som skäl anger Västtrafik att man måste spara pengar i spåren av pandemin och att det är en unik service som endast finns i vår kommun. Och så kan det kanske vara men det har varit en utmärkt möjlighet att kunna åka kollektivt till tåget i Limmared för en kostnad motsvarande en enkelbiljett till bussen.

Avvecklingen av tågtaxin innebär kraftigt försämrade möjligheter för kommuninvånarna att ta sig till tåget i Limmared med kollektivtrafik. Det finns ett fåtal bussturer som passar med tågtiderna. Närtrafiken som skulle kunna vara ett alternativ medger inte tidsbestämd resa så att man säkert kommer fram i tid, och inte heller att man kan åka från hela kommunen.
Men Västtrafik skulle kunna utveckla och modernisera Närtrafiken så den kunde fungera som ersättning för tågtaxin, genom att tillåta tidsbestämda resor till Limmareds station från hela kommunen alla veckans dagar. Tjänsterna måste också moderniseras och digitaliseras. Det skulle också vara ett intressant utvecklingsprojekt där vi tillsammans lär oss mer om hur framtidens kollektivtrafik på landsbygden och i små orter skall utformas. För framtidens kollektivtrafik måste vara ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar och då består den inte av att köra runt med bussar med 50 sittplatser för 7 resande, eller att köra runt med taxibilar på tider när de inte
har andra körningar men när egentligen ingen vill åka. Kommunen bör kunna vara med och delfinansiera en sådan satsning under en bestämd projektperiod.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi
Att kommunen kontaktar Västtrafik och kollektivtrafikhuvudmannen för att initiera ett utvecklingsprojekt förNärtrafiken inom Tranemo kommun så att den kan användas för resor till tåget i Limmared i enlighet med det som beskrivs ovan.

Tranemo som ovan
Karin Ljungdahl Christoffer Andersson Torbjörn Edgren Crister Persson
Cecilia Valbrant Ann-Christine Simonsson Lennart Haglund
Kommunfullmäktigeledamöter för Centerpartiet

Relaterade nyheter