Ett tryggt och öppet samhälle

Ett tillåtande och öppet samhälle bygger vi tillsammans

sol-has-bg sol-light-text

Ett tillåtande och öppet samhälle bygger vi tillsammans. Ideella aktörer bidrar för att skapa en delaktighet till alla. Vår tilltro till likvärdig service oavsett om det gäller polis, ambulans eller räddningstjänst är avgörande för vår trygghet.

Vi förutsätter tillgänglighet och arbetar aktivt för att samhällets alla aktörer skall vara en del av vår kommun.

För Centerpartiet i Tranemo kommun innebär det:

 • En trygg kommun
  Ett välfungerande förebyggande arbete där det lokala engagemanget värdesätts.
 • Ökad polisnärvaro
  Såväl det lokala brottsförebyggande arbetet som människors tilltro och förväntningar kräver hög tillgänglighet och synlighet av polis.
 • Allas lika rätt och värde
  För oss är mångfald en tillgång och integrationsarbetet en helhet där alla kan delta. En tydlig målsättning med integrationen är att snabbt komma till egen försörjning.
 • Tillgänglig vård oavsett geografi
  Ökad ambulansnärvaro och samma inställelsetid oavsett var du bor. IVPA och single responder kan vara ett bra komplement till ambulans.
 • Räddningstjänst
  Tillgängligheten till räddningstjänst skall bibehållas på minst nuvarande nivå.

Lennart Haglund
Oppositionsråd, Ledamot i kommunfullmäktige
Christoffer Andersson
Sekreterare i kretsstyrelsen