Ett tryggt och öppet samhälle

Ett tillåtande och öppet samhälle bygger vi tillsammans

sol-has-bg sol-light-text

Ett tillåtande och öppet samhälle bygger vi tillsammans. Ideella aktörer bidrar för att skapa en delaktighet till alla. Vår tilltro till likvärdig service oavsett om det gäller polis, ambulans eller räddningstjänst är avgörande för vår trygghet.

Vi förutsätter tillgänglighet och arbetar aktivt för att samhällets alla aktörer skall vara en del av vår kommun.

För Centerpartiet i Tranemo kommun innebär det:

 • En trygg kommun
  Vi jobbar aktivt för en trygg och säker kommun i nära samarbete mellan
  kommunen, civilsamhället, företagen och kommunen med god närvaro av alla inblandade
  parter. Såväl inomhus- som utomhusmiljöer måste upplevas trygga dygnets alla timmar.
 • Ökad polisnärvaro
  Såväl det lokala brottsförebyggande arbetet som människors tilltro och förväntningar kräver hög tillgänglighet och synlighet av polis.
 • Allas lika rätt och värde
  För oss är mångfald en tillgång och integrationsarbetet en helhet
  där alla kan delta. En tydlig målsättning med integrationen är att snabbt komma i egen
  försörjning.
 • Tillgänglig vård oavsett vart du bor
  Vi jobbar för hög ambulansnärvaro och kort inställelsetid oavsett var man bor. Räddningstjänstens IVPA(i väntan på ambulans) och sjukvårdens bedömningsbilar är ett bra komplement till ambulansen.
 • Räddningstjänst
  Tillgängligheten till räddningstjänst skall bibehållas på minst nuvarande nivå.

Lennart Haglund
Kommunalråd, 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen,Ledamot i kommunfullmäktige, Ordförande gemensam...
Christoffer Andersson
Sekreterare i kretsstyrelsen

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.