Miljö och klimat

Centerpartiet i Tranemo kommun ska vara drivande i det lokala miljöarbetet och därmed påverka vår miljö på ett positivt sätt.

sol-has-bg sol-light-text

I vårt uppdrag ingår det att lämna en jord med minst samma förutsättningar som den vi en gång fick att förvalta. Det är ett svårt uppdrag, men nödvändigt för mänsklighetens överlevnad. Klimathotet är globalt men kräver ett lokalt arbete

För att uppnå detta måste vi få balans mellan utsläpp och förbrukning av växthusgaser. Vi behöver få stopp på den skenande spridningen av gifter med för oss farliga eller okända effekter och på sikt få till ett helomfattande kretslopp där allt material återvinns när det inte längre kan användas för den avsedda funktionen.

Vi måste också återupprätta lokalsamhället. Många av framtidens utmaningar har sin lösning i nära samverkan mellan berörda aktörer på lokal nivå.

Ett bra exempel på det är att lokala producenter måste kunna leverera råvaror till kommunens kök.

Centerpartiet i Tranemo kommun ska vara drivande i det lokala miljöarbetet och därmed påverka vår miljö på ett positivt sätt. Centerpartiet vill att det ska vara lätt att leva miljö- och klimatsmart. Vi tror att god miljö och ekonomisk utveckling går hand i hand.

 För Centerpartiet i Tranemo innebär det:

 • En koldioxidneutral kommun
  Inom en generation vill vi göra Tranemo till en koldioxidneutral kommun. Ett viktigt redskap för att nå detta mål är en lokal färdplan mot ett samhälle utan nettoutsläpp av växthusgaser. Förnybar energi för kommunens byggnader som exempelvis solenergi.
 • Lokala miljömål
  Vi vill arbeta vidare med lokala miljömål. Det skall vara en lokalt anpassad variant av de nationella miljömålen. En handlingsplan ska tas fram för att nå de prioriterade målen.
 • Lokalproducerad mat i kommunens kök
  Vi vill ge möjlighet att lokala producenter kan leverera råvaror till kommunens kök. All mat som går att producera i Sverige på sunda villkor skall vara producerad enligt svenska miljö- och djurhållningskrav. Även importerade livsmedel skall omfattas av tuffa krav gällande miljö, djurhållning och rättvisa produktionsvillkor.
 • Effektiv energianvändning
  Vi vill fortsätta med att jobba aktivt med att effektivisera energianvändningen i kommunens verksamheter samt stödja utbyggnad av alternativ energiförsörjning.
 • Hållbart byggande
  Centerpartiet i Tranemo kommun vill fortsätta arbetet med att stimulera hållbart byggande.
 • Giftfri vardag
  Vi vill fortsätta arbetet med att fasa ut farliga kemikalier och hormonstörande ämnen ur vår vardag.

Lennart Haglund
Oppositionsråd, Ledamot i kommunfullmäktige
Christoffer Andersson
Sekreterare i kretsstyrelsen