Med gemensamma krafter tar vi oss an skolans utmaningar

Vi kan förstå föräldrar som känner oro efter att ha tagit del av ett flertal tidningsartiklar om situationen på Stenbocksskolan. Man kan få intrycket av att det råder fullt kaos. Politiken följer utvecklingen på nära håll. Vi vill ge vår syn på vad som har hänt och vilka åtgärder som har vidtagits.

Sju lärare vid Stenbocksskolan har sagt upp sig. Alla förutom en jobbar kvar under uppsägningstiden. 
Rekrytering av nya lärare pågår. En rekrytering är klar och i sex fall pågår intervjuer. Alla har behörighet för den tjänst de sökt. Det finns alltså goda förutsättningar för att fylla luckorna.
Under vecka två förekom ett antal inställda lektioner. Orsaken till det var inte att lärare sagt upp sig. Det var flera personer sjuka samt en inplanerad temavecka för niorna. Situationen med inställda lektioner är klart otillfredsställande. Det behöver skolan snarast komma tillrätta med. Från politiskt håll ställer vi kravet att eleverna får den undervisning de har rätt till för att kunna nå sin fulla potential i skolan. 
Under 2016 tog vi politiskt beslut om att tillföra extra pengar för att förstärka ledningen på båda våra 7-9 skolor. Ätradalsskolan har tillsatt en biträdande rektor under hösten. Rekryteringen av ytterligare en biträdande rektor till Stenbocksskolan ska nu ske. 
Sedan tidigare har det tagits beslut om ett samarbete med en konsult som ska stötta skolledningen när det gäller styrning, ledning och kommunikation. Det stödet är planerat att fortsätta under hela året.
Dessutom arbetar barn- och utbildningschefen med en handlingsplan för att säkra en bra verksamhet samt god måluppfyllelse på Stenbocksskolan. 
Kommunala verksamheter med hög kvalitet är viktiga för en attraktiv kommun. För Ulricehamns kommun är det särskilt angeläget med fokus på skolan. Resultaten i skolan ska höjas. Alla elever ska nå minst godkänt betyg i alla ämnen. 
Det är viktigt att tänka på att ingen tjänar på att piska upp tonläget och gå till personangrepp. Det ger inte förutsättningar för någon att utföra sitt uppdrag på ett bättre sätt och ytterst ge eleverna den undervisning de har rätt till och nå kunskapsmålen. 
En väsentlig förutsättning för att höja elevernas resultat är att de möter skickliga och engagerade lärare. Därför är det viktigt att rektorer har förutsättningar att fungera i rollen som pedagogiska ledare och vara ett stöd till lärarna. Ulricehamns kommun ska arbeta aktivt för att stärka lärarnas roll och arbetsvillkor. All skolutveckling ska kännetecknas av att den är baserad på vetenskaplig forskning och beprövad erfarenhet.
I skolorna i Ulricehamn pågår varje dag många positiva insatser för våra elever. De utförs av engagerade och skickliga lärare. Men det finns utmaningar. De ska vi med gemensamma krafter ta oss an och förbättra. 
 
Mikael Dahl, Vice gruppledare (C)
 Inga-Kersti Skarland, gruppledare (S)
Birgit Andersson, gruppledare (L)