En öppen folkkyrka

Imorgon söndag är det val till Svenska kyrkan.
Det är viktigt att du som medlem i Svenska kyrkan är med och påverkar kyrkans inriktning och arbete framåt!

Det gör du genom att rösta, alltså i valet till Kyrkomötet, Stiftsfullmäktige och det lokala Pastoratsfullmäktige. Du kan välja mellan flera olika nomineringsgrupper, både politiska och politiskt fristående. Fördelen med de politiska nomineringsgrupperna är att du vet vad du får, då flera av dessa nomineringsgrupper har en lång tradition inom Svenska kyrkan. Väljer du en opolitisk lista kan kandidaterna ha väldigt olika grundläggande värderingar. I kyrkan förhandlar vi inte partipolitiskt så som man t ex gör inom kommunpolitiken. Här i Ulricehamn har vi haft väldigt bra diskussioner och samarbetsklimatet på våra sammanträden är väldigt trevligt!

Väljer du Centerpartiet i söndagens val vet du att du lägger din röst på förtroendevalda som delar Centerpartiets grundläggande värderingar och samtidigt värnar kyrkan och kristendomen. Vi som står på Centerpartiets lista är intresserade av kyrkan; vi går på gudstjänster, arbetar som kyrkvärdar, kokar kyrkkaffe och mycket mer. Centerpartiet har en ärlig och målinriktad målsättning med kyrkovalet där varje människa är viktig oavsett bakgrund.

Centerpartiet Ulricehamn i Svenska kyrkan arbetar för:
* att ta vara på den enskilda människan
* att ta tillvara på den unika kultur som finns i våra kyrkor
* en god ekonomisk hållbarhet
* en hållbar utveckling som ska genomsyra all verksamhet inom kyrkan.
* en levande kyrka med verksamhet för alla åldrar och i livets alla skeden.