Stämma i Malmö

Victor, Mikael, Roland och Oscar representerade Ulricehamn.

 

På stämman i Malmö så formades vår politik inför valseger 2018.
Vi behandlade bland annat 600 motioner och formade 4 nya program. Ett av programmen är: Sveriga skall inte klyvas.

"Sverige har fantastiska förutsättningar. Vi är ett land vars framgång bygger på handel med hela världen, kreativitet och hårt arbete. Svensk ekonomi går bra och vårt välstånd växer. Men alla får inte samma chans. Sverige är ett tudelat land. Klyvningen skär mellan dem som nyss kommit till vårt land och dem som bott här hela sitt liv. Mellan dem som har utbildning och dem som saknar fullständig skolbakgrund. Mellan städer och landsbygd. Mellan dem med hopp och framtidstro – och dem som saknar det."