Dalums Vårdcentral

Varför lägga ner en väl fungerande vårdcentral, med cirka 4 500 patienter som hade valt att vara skrivna där?

Det fanns en vårdcentral med stort engagemang och hjärta för sina patienter och som dessutom låg nära äldreboendet Parkgården. Närheten till Parkgården gjorde att man inte behövde transportera äldre och sjuka personer till vårdcentralen i Ulricehamn, utan kunde få en första kontakt med läkare hemma i sin bostad. Detta kallas trygghet i vården.  Efter förändringen till filial under Ulricehamns vårdcentral finns inte längre förutsättningar för samma trygghet. 
 
Orsaken till att lägga ned vårdcentralen var den förändring i regelboken som formar kraven för en vårdcentral och som genomfördes under förra mandatperioden. I detta fall ställer man krav på att det ska finnas läkare på plats hela tiden när vårdcentralen är öppen.
 
Anledningen till förslaget om nedläggning var att den läkare som var i tjänst kanske under en kortare tid kunde vara på ett patientbesök på Parkgården, vilket gjorde att man inte klarade kravet på att en läkare fanns på plats hela tiden. Förändringarna i regelboken gjorde man för att man ville bromsa utvecklingen av privata vårdcentraler. Följden blev en helt annan.
 
Att lägga ned en väl fungerande vårdcentral på grund av byråkratiska regler är obegripligt.  Att avveckla en viktig samhällsservice i en kommun som ökar i invånarantal är ett mycket dåligt förslag.
 
Den nuvarande filialen ska finnas kvar och utvecklas – det är budskapet från Centerpartiet. 
 
Bengt Leander (C)
Tommy Johansson (C)