Varje generation ska betala för sig

Svar till Moderaternas debattartikel ”Pengarna tillhör skattebetalarna i Ulricehamn” i UT 23/12.Ulricehamns kommun växer kraftigt.

Fram till och med år 2020 har kommunen planerade investeringar på över 700 miljoner kronor. Det omfattar bland annat nya förskolor, ett nytt vård- och omsorgsboende i Gällstad, en ny högstadieskola, ett nytt bibliotek och ombyggnad av sim- och sporthallen.

Storleken på investeringarna motsvarar tre gånger så mycket mot vad en kommun av Ulricehamns storlek normalt sett ska klara av. Det ställer krav på att kommunen har ordning på ekonomin och har en långsiktigt ekonomisk hållbar inställning till både investeringarnas storlek och hur de ska finansieras.

Därför blir vi som tidigare gett uttryck för något bekymrade över Moderaternas, som vi uppfattar det, 180-gradiga vändning i skattefrågan. Den 28 september skrev Roger Wilhelmsson följande på på UT:s debattsida:

”Ulricehamns kommun har hittills lyckats finansiera tillväxtens ökade krav med hjälp av goda ekonomiska resultat. Resultatnivåer som är fortsatt viktigt att vi värnar om att behålla, annars kommer kommunen snabbt få problem.”

Med anledning av detta föreslog han – och Moderaterna genom en motion – att sim- och sporthallen ska privatiseras i ett sätt att minska kommunens framtida behov av investeringar.

I samband med att budgeten antogs i november berömde Roger Wilhelmsson majoriteten i allmänhet och kommunstyrelsens ordförande i synnerhet för att kommunen visat goda ekonomiska resultat under mandatperioden.

Bara tre veckor senare, i mitten av december, börjar Roger Wilhelmsson och Moderaterna att resonera om sänkt skatt. Det följs upp den 23 december då han och partikollegan Sebastian Gustavsson försöker skuldbelägga majoriteten för de goda ekonomiska resultaten och fortsätter att resonera kring sänkt skatt. Detta utan att redovisa hur de tänker finansiera våra framtida investeringar.

Vårt besked till väljarna är enkelt. Kommunen står inför stora investeringar. Dessa måste finansieras. En viktig grundpelare är då att redovisa ett resultat som finansierar merparten av investeringarna för att slippa öka skuldsättningen alltför kraftigt i kommunen. Då kommer framtida generationer inte tvingas finansiera vad tidigare generationer har konsumerat, utan kan få använda sina skatteintäkter fullt ut för egen konsumtion.

Mattias Josefsson, kommunstyrelsens ordförande (S)
Roland Karlsson, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande (C)
Birgit Andersson, biträdande kommunalråd (L)