Vår inställning till nytt högstadium

Centerpartiet i Ulricehamn har alltid utgångspunkten att skapa tillväxt i HELA kommunen. Det är alltid lika spännande att ungefär vart fjärde år så ligger landsbygdens utveckling plötsligt högt upp på agendan för SD. Vi tar tacksamt emot debatten, varje dag året om, då är vi på vår hemmaplan.

När vi nu har ställt oss bakom en utredning om ett gemensamt högstadium gör vi det efter noga överväganden. Stenbocksskolans upptagningsområde kommer att innehålla drygt 700 elever runt 2025. Nuvarande byggnad har idag 585 elever. Redan idag är det för få toaletter och matsalen kommer inom kort att vara för liten. Lägg därtill att det är en byggnad som eleverna tycker är otrygg och att vår ambition är att skapa små enheter på en stor skola, är enda alternativet att bygga nytt.

En ombyggnad skulle med stor sannolikhet kräva rivning av vissa delar och en omfattande renovering. Att göra detta samtidigt som verksamhet pågår är inte acceptabelt. Att tvinga drygt 600 elever och lärare att bedriva undervisning på en byggarbetsplats under en lång tid kommer vi inte att ställa oss bakom. SD har i sin budget avsatt totalt 7,5 mkr under en tre års period för att renovera Stenbocksskolan. I debattartikeln från Mattias Bengtsson (SD) så insinuerar han en massa saker om varför vi sa nej till hans motion om annexet. Det han ”glömmer” att nämna är att hans motion handlade om fasadrenovering. Vi tyckte det var en dålig idé att renovera fasaden på en fastighet som i sin byggnads konstruktion innehåller blåbetong och inte uppfyller dagens krav.

Därför behövs en ny skola med plats för c:a 750 elever byggas för att ersätta Stenbocksskolan. De som förespråkar en renovering behöver också ta höjd för detta antal.

Nästa frågeställning är ju om man skall utreda en skola för ca: 750 elever eller ett gemensamt högstadium för c:a 1000 elever. Båda skolorna är för oss stora skolor.

Vi anser att en utredning för 1000 elever per automatik också innebär att det går att etablera en skola för 750 elever på samma yta.

Vi har också beslutat att ta fram en utvecklingsplan för Timmele. Centerpartiet ser det som en bärande del i beslutet att den kommer att visa på en positiv utveckling för Timmele och Ätradalen för att vi skall stå bakom ett gemensamt högstadium den dag vi skall fatta beslut.

Vi har också tillsammans med en stor majoritet i Kommunfullmäktige beslutat att detta inte skall påverka F-6 verksamheten i Dalum och Blidsberg.

Detta är vårt ställningstagande för att stå bakom en utredning/planering av ett gemensamt högstadium. Vi har alltså ännu inte låst oss för något alternativ, mer än att inte stå bakom en totalrenovering av Stenbocksskolan under lång tid samtidigt som det skall bedrivas verksamhet i byggnaden.

SD röstade mot, att genom ett Kommunfullmäktige beslut, säkra Dalum och Blidsbergs F-6 skolor och att ta fram en vision och utvecklingsplan för Timmele. Så mycket bryr man sig om framtiden för kommunens invånare utanför centralorten.

Roland Karlsson, Kommunalråd
Mikael Dahl, Gruppledare