Möt Liselotte Andersson, omvald fullmäktigeledamot

"Den viktigaste frågan för mig är utvecklingen mot ett jämställt samhälle där alla behövs."

Snabba fakta

Namn: Liselotte Andersson

Ålder: 64 år

Bostadsort: Möne

Varför engagerade du dig i Centerpartiet?
Framförallt valde jag att engagera mig politiskt för att det finns så mycket orättvisor i samhället. Framförallt brinner jag för jämställdhet. Jag har hela mitt liv känt att det är viktigt att kunna vara med och påverka. Centerpartiet, och Centerkvinnorna, var de som matchade mina åsikter bäst.

 Vilken fråga vill du driva under mandatperioden?
Den viktigaste frågan för mig är utvecklingen mot ett jämställt samhälle där alla behövs. I det ingår bland annat att hela kommunen får växa, både centralort och landsbygd, en bra och jämställd förskola, skola vård och omsorg.