Reviderade skolskjutsregler

Nu underlättar vi för vårdnadshavare med barn på fritids

Torsdagen den 14 januari så antog kommunstyrelsen reviderade riktlinjer för skolskjuts. Detta innebär att det ges möjlighet att åka med en senare buss och vara kvar på fritids istället för att åka med en tidigare. Önskemål från vårdnadshavare att yngre elever skall kunna få åka med samma buss som äldre syskon ges nu möjlighet.

Det är under förutsättning att det finns lediga platser på befintliga bussar. Ansöker ett flertal elever en senare buss så tilldelas platserna i den ordning som ansökningarna kommer in.

-Tanken med denna service är att vi kan underlätta livspusslet för vårdnadshavare med barn på fritids. Utredningen från förvaltningen är nu klar hur det praktiskt skall fungera. Vi är glada för att kunna ge denna service som flera vårdnadsinnehavare har efterfrågat, säger Roland Karlsson, kommunstyrelsens ordförande.

Här kan du läsa mer om vad som beslutades på kommunstyrelsen