Ätradalsskolan - Högstadium i Timmele

Frågan om framtiden för grundskolorna i Ulricehamns kommun dyker upp med jämna mellanrum. Just nu pågår en diskussion om hur högstadiet, årskurs 7–9, ska organiseras och lokaliseras i framtiden.

Med tanke på den positiva befolkningsutveckling som skett och som vi ser kommer att ske i kommunen, behöver vi skapa fler utbildningsplatser.

Ett förslag som diskuterats är att renovera våra två nuvarande högstadieskolor, något som har visat sig vara kostsamt och svårt utifrån de framtida utbildningsmiljöer som krävs.

Ett annat förslag som presenterats är att slå samman Stenbock och Ätradal till en gemensam högstadieskola i centralorten. Centerpartiet ser inte detta som ett alternativ. Vi tror inte på storskolor, utan anser att mindre skolor är bra för både personal och elever.

Idag har vi en mindre skola, Ätradalsskolan, och en större, Stenbocksskolan. I mätningar visar det att Ätradalsskolan, en mindre skola, har högre måluppfyllelse över tid, samt att andelen behöriga lärare är större än på Stenbocksskolan, en större skola.

Centerpartiet vill se tre högstadieskolor i Ulricehamns kommun. Två i Ulricehamns centralort och en i Timmele. På det sättet får vi tre likvärdiga, mindre, skolor.

Vi anser att vi, som folkvalda politiker, har ett ansvar att skapa möjligheter för utveckling i hela kommunen. Men framförallt ser vi detta som den bästa lösningen för våra elever.

Roland Karlsson
Kommunstyrelsens ordförande

Mikael Dahl
Gruppledare