Ängelholm
Centerpartiet lokalt

Kretsstyrelse

Ordförande  
Staffan Broddesson

vice Ordförande
Carl-Gustaf Gudmundsson

Ledamöter
Britt Berlin  
Mats Widén   
Ann Hörnebrant-Sturesson  
Lennart Nilsson  
Liss Böcker 
Carin Olsson  
Linda Böcker Åkerman 
Rasmus Waak-Brunkestam 


Ersättare 
Adam Kylberg 
Birgitta Carlsson
Annely Silfwerax 
Berne Andersson 
Viktoria Österling
Monica Fallesen