Ängelholm
Centerpartiet lokalt

Kretsstyrelse

Ordförande  
Staffan Broddesson

Vice Ordförande
Rasmus Waak-Brunkestam 

Ledamöter
Carl-Gustaf Gudmundsson
Britt Berlin  
Mats Widén   
Ann Hörnebrant-Sturesson  
Lennart Nilsson  
Liss Böcker 
Carin Olsson  
Linda Böcker Åkerman 
Sven Bergman

Ersättare 
Lennart Nilsson  
Birgitta Carlsson
Annely Silfwerax 
Berne Andersson 
Viktoria Österling
Monica Fallesen