• / Vårt engagemang

Centerpartiet för Åstorp framåt

Vi har medlemsmöten varje månad.

Vi gör studiebesök.

Vi har årligen en mat- och naturvandring.

Vi har frukostmöten och andra aktiviteter.

Vi är ett åttiotal medlemmar men har plats till fler.

Ring och prata med vår ordförande:

Hans-Ingvar Jönsson 070 220 6410

eller mejla till astorp@centerpartiet.se