Båstad
Centerpartiet lokalt
  • / Kontakt

Kontakt

Ebba Krumlinde

Ordförande, Ebba Krumlinde, ebba.krumlinde@centerpartiet.se

Vice ordförande, Linnea Gunnarsson-Elvertsson

Mats Sjöbeck, sekreterare

Anne-Marie Wemmert, kassör

Kenneth Larsson, Ib Nilsson,

Johan Arnoldsson och Anton Karlsson

Ersättare: Sonia Larsson, Josefin Svensson och Emma Jönsson.

Ansvariga Facebook, Ebba Krumlinde, Linnea Gunnarsson-Elvertsson och Johan Arnoldsson.

Ansvarig hemsida, Sonia Larsson

Medlemsansvariga, Linnea Elvertsson-Gunnarsson och Anton Karlsson

Studieansvarig.

Information från Kretsstyrelsen