• / Kontakt

Kontakt

Ebba Krumlinde

Ordförande, Anton Karlsson, anton.karlsson@centerpartiet.se

Vice ordförande, Ebba Krumlinde, ebba.krumlinde@centerpartiet.se

Ib NIlsson, sekreterare

Anne-Marie Wemmert, kassör

Kenneth Larsson, Rune Andersson

Johan Arnoldsson och Linnea Gunnarsson - Elvertsson.

Ersättare: Sonia Larsson, Mats Sjöbeck, Christian Nilsson och Johan Arnoldsson.

Ansvariga Facebook, Ebba Krumlinde, Linnea Gunnarsson-Elvertsson och Johan Arnoldsson.

Ansvarig hemsida, Sonia Larsson

Medlemsansvariga, Linnea Elvertsson-Gunnarsson och Anton Karlsson

Studieansvarig.

Information från Kretsstyrelsen