Båstads kommun skall vara attraktiv och utvecklas till ett hållbart samhälle. Omställningen av vårt samhälle till att bli mer hållbart kräver ett politiskt ledarskap som skapar framtidstro och ett engagerande samarbete mellan medborgare, näringsliv och kommunförvaltningar.


Centerpartiet i Båstad vill utveckla hela kommunen till ett hållbart samhälle, som är attraktivt såväl som boendeort som besöksort, där alla medborgare får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar och ambitioner.


Vårt mål att förbereda och planera för Bjäre som år 2050 ska vara en trygg hemort för upp till 25 000 innevånare. Vi ska hålla en hög sysselsättningsgrad med ett hållbart näringsliv och en hög kommunal service avseende infrastruktur, utbildning samt vård och omsorg. Centerpartiet i Båstad vill därför genomföra nedanstående under kommande mandatperiod

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.