Hur tänker bjuvs kommuns styrande majoritet?

I slutet av maj flyttar korttidsenheten till Varagården och antalet platser på särskilt boende minskar med 16 platser eftersom majoriteten anser att det finns ett permanent överskott på platser. I budgeten för 2022 framförs det som ett problem att många platser är tomma på särskilt boende. Den 2 juni fattas beslut om att bygga 60 nya platser på särskilt boende.

Hur tänker kommunens styrande majoritet (SD+M)? Tänker de överhuvudtaget?

Majoriteten brukar klaga på att underhållet av kommunens fastigheter är/har varit dåligt. Nu när det behöver att göras underhåll på en fastighet som inrymmer särskilt boende eftersom avloppsstammarna börjar bli dåliga skall man kassera fastigheten och bygga nytt istället.

Hur tänker kommunens styrande majoritet (SD+M)? Tänker de överhuvudtaget?

Majoriteten har fått mani på att alla nya byggnader skall hyras av en extern part istället för att bygga och äga det själv. På föreslaget byggnadskomplex på Folkets Hus-tomten blir hyreskostnaden ett flertal miljoner högre per år jämfört med vad kostnaden blir för ränta, amortering och underhåll om man bygger själv.

Hur tänker kommunens styrande majoritet (SD+M)? Tänker de överhuvudtaget?

Majoriteten har framfört att det är viktigt att höja skattekraften i kommunen. Nu har man chansen att se till att det blir byggt lägenheter av exklusivare typ på ett av kommunens bästa läge (centrumnära, stationsnära och utsikt över park) för att locka sådana invånare till kommunen, då föreslår man att bygga ett särskilt boende där istället.

Hur tänker kommunens styrande majoritet (SD+M)? Tänker de överhuvudtaget?

Eller är det möjligtvis Hemsö som tänker och de har väl ingen ekonomisk vinning med i sina funderingar…..

Nils Nilsson ( C ) Krister Nilsson ( C )