LSS-boende i bjuv

SD:s kommunalråd Mikael Henrysson skriver i en debattartikel, att vi i oppositionen inte vill bygga något LSS-boende i Bjuv. Detta är ett direkt ohederligt påstående. Det saken gäller är om kommunen skall hyra av externt företag eller låna upp kapital och bygga i egen regi.

Det är kostnaden och sättet som SD och M vill genomföra projektet på som vi vänder oss emot. Att hyra på 25 år och därefter inte äga någonting, vare sig tomt eller byggnad, är ur ekonomisk synpunkt direkt dåligt för Bjuvs kommun och dess invånare.

Hyran är indexreglerad, det betyder att kommunen står den ekonomiska risken vid en räntehöjning, den som hyr ut riskerar ingenting. SD och M har bara varit i kontakt med ett företag, Hemsö, och har ingen annan intressent att jämföra med. Kostnaden att bygga har på oklara grunder uppgetts vara 8,6 miljoner högre om kommunen skulle äga byggnaden jämfört med om Hemsö skulle äga den trots att det är kommunen som har gjort upphandlingen av byggnationen.

Oppositionen har vid varje tillfälle LSS Brogårda har diskuterats försökt få fram en mer precis hyreskostnad utan att få något riktigt svar. Det är inte bara hyran enligt hyreskontraktet som kommunen skall betala utan även en stor del av underhållet. Politikerna i Vård- och omsorgsnämnden och Omsorg i Bjuv AB som är ansvariga för verksamheten i huset som skall byggas har inte fått ta del av hyresavtalet, inte fått yttra sig om innehållet och, det mest konstiga, inte fått reda på vilken hyra de skall betala enligt ett hyresavtal som någon annan har tecknat för deras räkning.

Eftersom kommunen är bunden till kontraktet i 25 år innebär det att kommunen skall betala (beroende på indexförändringar) mellan 51 och 58 miljoner i hyra plus diverse underhåll för en byggnad som kostar 24,8 miljoner att bygga.

Än en gång det är dessa kostnader och tillvägagångssättet vid hanteringen av ärendet som vi vänder oss emot, inte om vi skall bygga ett LSS-boende eller ej. Detta är både Mikael Henrysson och resten av den styrande majoriteten väl medvetna om.

Nils Nilsson ( C )