Trygghetsboende

Oppositionen i Bjuvs kommun anser att det är viktigt att det byggs ett trygghetsboende. Detta bör ske på en plats och på ett sätt som gör att de boende har möjlighet till någon form av avskild plats för egna aktiviteter. Exempel på detta är odling i mindre skala eller bara en plats för att sitta ute, eller att kanske grilla. På samma gång bör det vara en plats där det är nära till den samhällsservice som man kan behöva. En mycket bra placering är utmed Storgatan mittemot där COOP och Apoteket finns idag, på den tomma plats som kallas Ulven 3. Här fanns för två år sedan ett färdigt förslag från Bjuvsbostäder, som ratades när SD och M tog över styret. Förslaget visade på lösningen var och hur ett trygghetsboende kan utformas. Platsen uppfyller kraven både på närhet till service och möjlighet till avskildhet. Förslaget innebar flexibel lösning både utformnings- och storleksmässigt som gjorde byggandet ekonomiskt fördelaktigt.

Oppositionen anser därför vi snarast återupptar planeringen av ett trygghetsboende på platsen Ulven 3.