Allan Andersson

Personbild


Medlem av revisionen

Jag är invald i kommunens revisionsgrupp. Revisonen har till uppgift att kontrollera att den kommunala verksamheten fungerar på ett avsett sätt. Kommunens tjänstemän omfattas inte av revisonens verksamhet, det är de politikerstyrda styrelserna och nämnderna som kontrolleras.
Jag har bott i kommunen sedan 1978.och pendlat med cykel till SLU Alnarp där jag har bedrivit undervisning, och forskning. Jag avgick med pension 2014.
Jag är allmänt intresserad av politik. Områden som jag är speciellt intresserad av är jordbruksfrågor, miljöfrågor och skolfrågor.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.