Anneli Kihlstrand

Personbild


- Ledamot av Kommunfullmäktige.
- Förste vice ordförande i Kommunstyrelsen.
- Ersättare i Utbildnings- och Kulturnämnden

Jag är agronom och arbetar till vardags för Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare på Alnarp. Sedan 22 år är vi bosatta i Arlöv. 1998 valdes jag för första gången in som ersättare i Barn- och Utbildningsnämnden.
Idag representerar jag Centerpartiet i Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen samt i Utbildnings- och kulturnämnden. I kommunstyrelsen bereder vi frågor till kommunfullmäktige och här handlar det om alla kommunens verksamheter och det yttersta ansvaret för ekonomi och strategiska utvecklingsfrågor. Jag är också ersättare i Planutskottet där vi hanterar kommunens planarbete och utbyggnader av olika slag.
Utbildnings- och kulturnämnden är den största nämnden och här har vi hand om allt som rör förskolan, grundskolan, gymnasieenheten och Komvux. Dessutom har vi hand om frågor som rör utbudet inom fritid och kultur. Det är vår viktigaste fråga att ge alla barn möjligheten att utvecklas efter sin fulla potential och erbjuda en förskola och skola i världsklass.
Därför är det viktigt att vi satsar på lärarna. Läraryrkets status måste höjas och utvecklingsmöjligheterna i yrket vara goda. Vi måste snabbt se till att ha de förskolor och rundskolor som vi behöver de kommande åren på plats.
Burlövs kommun går in i en otroligt spännande utvecklingsfas, med en ökad befolkning, med det utbyggda Kronetorpsområdet och en pendlingsstation vid Burlöv C. Vårt mål är att det ska vara attraktivt att bo och leva här – vi måste därför vara extra noga med att värna om de gröna naturstråk som finns i kommunen. Nya träd ska planteras och vi ska värna om miljön på alla sätt vi kan.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.