Åsa Jensen

Personbild


- Ersättare i Kommunstyrelse
- Ersättare i Kommunfullmäktige
- Ledamot i Tekniska utskottet
- Ersättare i Burlövs Bostäder

Jag jobbar som projektledare på Visit Lund, där jag bland annat ansvarar för Vinterlund. Jag driver även Skånska Operan som spelar opera på turné sommartid på skånska slott. I Burlövs kommun sitter jag sitter som ersättare i Burlövs Bostäder, Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige samt som vice ordförande i tekniska utskottet. Entreprenörskap, småföretagarfrågor, kultur och integration är viktiga frågor för mig. Jag vill jobba för att underlätta för små företag att bedriva verksamhet, att kultur ska ses som en tillgång och demokratifråga och att unga ska ha tillgång till en skola som ger dem kunskap och färdigheter att möta framtidens utmaningar. Detta är mitt första lilla steg inom politiken och jag hoppas kunna vara en "vanlig" röst med sunt förnuft.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.