Åsa Jensen

Personbild


Ersättare i Burlövs bostäders styrelse

Jag jobbar som projektledare på Arrangemangsenheten på Kultur och Fritidsförvaltningen i Lunds kommun, där jag bland annat ansvarar för Vinterlund. Jag driver även Skånska Operan som spelar opera på turné sommartid på skånska slott samt UnderhållninsgPatrullen som spelar musikal på Kristianstad Teater.
Jag sitter som ersättare i Burlövs Bostäder.
Entreprenörskap, småföretagarfrågor, kultur och integration är viktiga frågor för mig. Jag vill jobba för att underlätta för små företag att bedriva verksamhet, att kultur ska ses som en tillgång och demokratifråga och att unga ska ska ha tillgång till en skola som ger dem kunskap och färdigheter att möta framtidens utmaningar.
Under mandatperioden 2018-2022 vill jag jobba för att Burlövs ska vara en attraktiv kommun att bo i för såväl gamla som unga.
Detta är mitt första lilla steg inom politiken och jag hoppas kunna vara en "vanlig" röst med sunt förnuft.