Fredrik Jörgensen

Personbild


Ordförande i Kommunfullmäktige

Jag utbildad på SLU Alnarp och tog examen som Lantmästare 1984 och numera pensionär/jordbrukare. Är född och uppvuxen på Kronetorps Gård och varit jordbrukare sedan 1984. Mitt politiska intresse grundas på att jag vill vara med och påverka hur samhället utvecklas till gagn för alla kommunens innevånare. 
Började som ersättare i Tekniska nämnden 1988 och har sedan dess haft olika förtroendeuppdrag som exempelvis ersättare i kommunfullmäktige. Sedan valet 2018 har jag en ordinarie plats i kommunfullmäktige. Blev vald som dess ordförande samt adjungerad i kommunstyrelsen
Burlöv skall vara en plats för alla att trivas och kunna må bra på alla sätt.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.