Lars-Göran Larsson

Personbild


Ledamot i Miljö- och Byggnadsnämnden.

Vem är jag?
Jag har arbetat både inom näringslivet och inom offentliga sektor med IT-frågor. Inom företag som Sony Ericsson, Citytunneln och Region Skåne.
Vilka frågor vill jag driva?
Det största projektet i vår kommun är utbyggnad av fyra spår. Ett sådant projekt medför stora miljökonsekvenser och det är viktigt att Trafikverket följer den överenskommelsen som finns och att vi burlövsbor får både bra tågförbindelser och att miljön blir så lite påverkad som möjligt.
Annan viktig fråga är att vi får nya och bra bostäder m.m. med hållbart byggande. Att vi även tänker på klimatförändringarna lokalt. Att vi är förberedda på ökade skyfall så att konsekvensen av dessa blir så liten som möjligt för vår omgivning. Att vi tar till vara våra unika rekreationsmiljöer i Burlöv som kan nyttjas av alla burlövsbor.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.