Miljö och Klimat

Centerpartiet jobbar ur ett långsiktigt perspektiv, där en närhet och hållbarhet är ledorden in i framtiden. Vi vill minska resursslöseriet genom återbruk och teknikutveckling. Vi är ett modernt miljöparti som har fokus på att bruka jorden utan att förbruka.

Vi ska arbeta för ökad användning av närproducerade livsmedel inom skola och äldreboende. Information tas fram om vilka producenter som finns i närområdet.

Bild

Centerpartiet vill se Burlöv full av liv, frisk luft, rent vatten, grönska och möjligheter. Samtidigt vill vi påverka klimatet i så låg utsträckning som möjligt.

Vi vill se ett minskat bilberoende och bättre möjligheter för dig som tar kollektivtrafik, går eller cyklar.

Att Burlöv investerar i solceller och underlättar för fastighetsägare att installera solceller på taken.

Att vi tillsammans minskar matsvinnet. Hushållen står den största delen av svenska matavfallet. Varje svensk slänger 97 kilo mat varje år. Målet är att halvera matsvinnet till 2030.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.