Solceller

Bild: Lars-Göran Larsson

Solenergi

Solenergi är källan till allt liv på jorden. Solen ger energi till växter som människor och djur kan livnära sig på. Den energi som strålar in till jorden är enorm. En klar sommardag har solinstrålningen en effekt på ca 1 kW per kvadratmeter, ungefär lika mycket som en spisplatta genererar. Om vi lyckas ta vara på bara en liten del av den energi som strålar in på jorden skulle alla fossila bränslen kunna ersättas. All den energi som förbrukas i Sverige motsvarar energin som solen strålar in över Sveriges yta under drygt en timme!

Hur tar vi då vara på solens energi?
I Sverige finns två metoder för att direkt ta vara på solenergin. Dessa är solvärme och solel.

Solvärme – solfångare används för att omvandla solens energi till värme som kan användas till varmvatten eller uppvärmning. I sin enklaste form är solfångaren en svart slang som får ligga i solen medan vatten pumpas igenom den. Denna metod används ofta vid pooluppvärmning. Mer avancerade system av solfångare finns, men principen är densamma.

Solel – solceller alstrar el av solens strålning. En solcell är en halvledare som fungerar som dioder. När dessa dioder belyses av solljus alstras elektrisk ström i diodens backrikting. Solceller har funnits sedan 50-talet men har varit väldigt dyra. De senaste 15 åren har priset på solceller sjunkit kraftigt och de kan därför på allvar börja konkurrera med andra energislag.

En fördel med solel jämfört med solvärme är att elen som produceras kan kopplas till det allmänna elnätet. Då kan överskottsenergi som man inte kan använda själv säljas till andra.

/Torulf Nilsson

Bild: Lars-Göran Larsson

Skaffa solceller till villan

Många funderar på att skaffa solceller att lägga på taket till villan.
Det finns en hel del att tänka på innan man ska sätta igång.

  • Läs information om installation av solceller
  • Begär in offerter från minst tre leverantörer. Dessa ska göra ett personligt besök på plats.
  • Granska offerterna och beräkna återbetalningstiden. Ta reda på hur mycket du kan sälja överskottselen för.
  • Ta referenser på leverantörer, minst två referenser
  • Kontrollera med kommunen om vad som gäller för dig angående bygglov. Normalt behövs inte bygglov
  • Välj leverantör

Nu finns det solceller som liknar tak.

Nu kan man installera solceller som ser ut som tak. Solcells plattor som ser ut som takpannor.
Kan ersätta befintligt tak, kan vara ett alternativ om man ändå ska byta tak.

/Lars-Göran Larsson

Relaterade blogginlägg