Våra kandidater till kommunfullmäktige:

Kandidat 1, Anders Edwall

Jag är 41 år, bor i Hässleholm och arbetar som Fastighetschef.
För 16 år sedan bestämde jag mig för att jag ville bidra till ett bättre samhälle och började engagera mig politiskt. Jag anser att vi behöver mer sunt förnuft utan regelkrångel och byråkrati. Besluten ska fattas nära oss medborgare. Hässleholm ska bli Sveriges bästa näringslivs- och boendekommun där vi alla vill bo och arbeta. Jag är mest engagerad i samhällsbyggnads- och näringslivsfrågor där hela kommunen ska få leva.

Kandidat 2, Anna Pålsson

Jag är 50 år och bor i Hässleholm. Politiska intresseområden är vård, skola, social omsorg, samt våldsförebyggande arbete. I botten har jag utbildat mig till sjuksköterska, universitetslärare, och projektledare. Jag arbetar på Högskolan i Kristianstad med att utbilda sjuksköterskor och handledare i verksamhetsförlagd utbildning. Därutöver bedriver jag forskning inom våld i nära relation. Jag har arbetat med forskning och utbildning inom vård och omsorg i 15 år och jag brinner för kvalitetsutveckling. Utöver det strävar jag efter hållbar utveckling, god miljö, och levande landsbygd. Jag vill göra skillnad!

Kandidat 3, Kristoffer Manno

Jag är 40 år, bor ute på landet norr om Hässleholm.
Jag jobbar med kommunens IT som verksamhetsutvecklare. Jag brinner för skolfrågor, landsbygd och teknik. I det politiska arbetet jobbar jag för att både landsbygd och stad ska vara goda platser att bo på. Tillsammans gör vi Hässleholms kommun ännu bättre!

Kandidat 4, Ann-Kristin Jonsson

Jag är 70 år, bor i Hässleholm. Pensionerad lärare som nu har sadlat om till bilbranschen där jag sköter administrationen på sonens företag. Jag har 3 barn och 6 barnbarn som såklart är det viktigaste i mitt liv. Jag har varit politiskt engagerad under många år. Kultur, fritid och företagsfrågor ligger mig varmt om hjärtat. Idag sitter jag i kultur- och fritidsnämnden, fullmäktige, förvaltningsrätten samt är borgerlig vigselförrättare.

Kandidat 5, Magnus Olsson

Jag vill bidra med erfarenhet, klokhet och engagemang.
Jag är 51 år och boende i Hässleholm. Under åren har jag jobbat inom näringslivet och har även varit mycket engagerad i föreningslivet.
Idag arbetar jag i eget företag främst inom bygg- och anläggningsbranschen. I min nya roll som politiker så vill jag bidra till beslut för Hässleholms kommuns och de flestas bästa.

Kandidat 6, Emil Nilsson

Examinerad Lantmästare och företagsekonom.
Arbetar som rådgivare i redovisning och företagsstruktur, främst inom skog- och lantbruk.
Bor i Röke tillsammans med sambo och våra tre barn.
Politisk erfarenhet som ordförande i Hässleholms kommunrevision under de två senaste mandatperioderna.
Fortsatt kommer politiken att präglas av långsiktighet, stabilitet samt hållbart nyttjande av kommunens tillgångar och naturresurser.
För Hässleholms bästa!

Kandidat 7, Jonathan Öhrling

Jag är 35 år, bor i Hästveda och är företagare.

Jag vill att alla barn och unga ska ha rätt till en aktiv fritid, oavsett om man bor i stad eller landsbygd. Kommunen borde utveckla friluftslivet i kransorterna så att det blir integrerat med Hovdala vandringscentrum.
Hästveda ska vara en attraktiv plats att bo på, sommartid som vintertid. Jag vill att det skapas ett aktivitetscenter vid Lursjöbaden som är tillgängligt året om.
Jag vill att det ska vara enkelt att kunna arbetspendla till kransorterna med kollektivtrafik.

 

Kandidat 8, Jan Hultgren

Jag är 66 år, bor i Hässleholm och är verksamhetsutvecklare.
Mina viktigaste politiska frågor gäller en levande landsbygd och ett lönsamt jordbruk.
Jag vill att Hässleholms kommun tar framen strategi för livsmedelsförsörjningen i kommunen.

Kandidat 9, Lena Svensson

Jag bor i Tyringe och är nybliven pensionär.
Jag har jobbat med hälsosamt åldrande och anhörigvårdare, och är även politiskt intresserad av de frågorna.
Tycker det är viktigt att stad och land utvecklas hand i hand.
Jag har lång erfarenhet av kommunpolitiken, och vill fortsätta hjälpa till att föra hela kommunen framåt, för Hässleholms bästa!
Du når mig på 0736-267188. Eller: lena.svensson@centerpartiet.se

Kandidat 10, Gustaf Karlström

Jag är 35 år, bor på en gård utanför Bjärnum och arbetar som tjänsteman inom skogsbranschen.
Det är viktigt för mig att man ska kunna bo och arbeta på landsbygden, och att man som skattebetalare får del av den kommunala servicen oavsett var i kommunen man bor. Det är viktigt att uppmuntra och förenkla företagandet på landsbygden.

Kandidat 11, Lars Olsson

Jag är 76 år, bor i Hässleholm och är Pensionär

Mitt fokus är en sammanhållen kommun med stabil ledning som har framtidsperspektiv.


Kandidat 12, Arne Persson

Jag är 54 år och bor i Hässleholm. Jag är ursprungligen lantbrukarson från Ranseröd som utbildade mej till maskiningenjör.
Sedan 20 år tillbaka är jag företagare i Hässleholms kommun. Jag har genom åren fått en bred erfarenhet genom flera olika politiska uppdrag i kommunen.
Inom politiken är det främst näringslivsfrågor samt fritids/föreningsfrågor som jag brinner extra för.
Kontakta mej gärna för frågor på tel. nr 0708-892520.

Kandidat 13, Ingrid Widell

Jag bor i Vittsjö sedan 1996. Jag är 56 år och arbetar som elingenjör med utbyggnad av elnäten. Mitt politiska intresse har alltid varit stort och det känns rätt att engagera sig aktivt i politiken.
Inom politiken brinner jag för energipolitik och en levande landsbygd med företagande och livsmedelsproduktion.
Det är viktigt att våra tätorter och landsbygden i hela Hässleholms kommun erbjuder livskvalité för alla människor.
Kontakta mig via e-post: ingridviola66@gmail.com

Kandidat 14, Peder Hermodsson

Jag är gift, trebarnsfar. Är egenföretagare inom trä.
Jag prioriterar miljön högt.
Bor utanför Vinslöv nära kommungränsen mot Kristianstad.

Kandidat 15, Eva Persson

Jag är 32 år gammal, och bor i Hässleholm.
Jag arbetar som förskollärare. De politiska frågor som jag brinner mest för är skola och barnomsorg, samt en levande landsbygd.
Jag vill arbeta för att hela kommunen ska leva, samt att alla kommunens barn ges bästa möjlighet att lära och utvecklas.

Kandidat 16, Gustav Persson

Jag är 40 år, bor i Farstorp och är Lantbrukare.

Kandidat 17, Karl Axel Axelsson

Jag är en pensionär, som dock inte kopplat bort arbetslivet helt ännu. Bor på en gård i byn Kolstrarp i kommunens sydliga ända, där jag ägnar tid åt skogen och lite växtodling. Halkade in i bussbranschen på 90-talet och kör fortfarande några dagar i månaden om det inte kolliderar med aktivitet jag vill ägna mig åt. Under nästa mandatperiod vill jag gärna ägna tid åt Hässlehem eller byggnadsnämnden.

Kandidat 18, Agne Nilsson

Jag är 80 år och bor i Hästveda är numera pensionär. Har varit verksam inom föreningslivet i 60 år och inom Marknaden i 50 år.

Viktiga frågor för Hästveda med omnejd är seniorboende, industrimark, skolor och förskolor, föreningsverksamhet, nybyggnad av nya bostäder. Fritidsliv med badplatser och camping

Kandidat 19, Lars-Ivar Ericson

Jag är 74 år, bor i Tyringe och är pensionär
Jag har arbetslivserfarenhet som skogsbrukare, lärare, fritidsledare och präst. Jag har 25 års erfarenhet av kommunpolitik, och 6,5 år i riksdagen. Mina hjärtefrågor är vård och omsorg, landsbygdsfrågor, jobb, utbildning, lag och ordning. Du når mig på 0767-883555

Kandidat 20, Mona Jönsson

Jag är 76 år, bor i Sösdala och är pensionär

Kandidat 21, Lisa P Rosenkvist

Jag är 50 år, bor utanför Hästveda och är företagare.

Kandidat 22, Göran Jönsson

Jag är 82 år, bor i Sösdala och är pensionär.

Kandidat 23, Sven Davidsson

Jag är 69 år, bor i Lunnahöja och är skogsbrukare.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.