Gruppmöten


Under 2023 kommer gruppmöten för medlemmar att hållas:

 • 9 januari 2023, kl 18.00, Partilokalen
 • 30 januari 2023, kl 18.00, Partilokalen
 • 27 februari 2023, kl 18.00, Partilokalen
 • 27 mars 2023, kl 18.00, Partilokalen
 • 24 april 2023, kl 18.00, Partilokalen
 • 8 maj, kl 18.00, Partilokalen
 • 29 maj, kl 18.00, Partilokalen
 • 7 augusti 2023, kl 18.00, Partilokalen
 • 4 september 2023, kl 18.00, Partilokalen
 • 2 oktober 2023, kl 18.00, Partilokalen
 • 6 november 2023, kl 18.00, Partilokalen
 • 27 november 2023, kl 18.00, Partilokalen

Samtliga gruppmöten äger rum i Centerpartiet Helsingborgs partilokal på Kullagatan 30, det gula korsvirkeshuset till vänster in på gården.

Vid frågor om gruppmöten, kontakta Centerpartiet Helsingborg gruppledare/kommunalråd Peter Janson på peter.janson@centerpartiet.se eller 0768-99 98 30.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.