Gruppmöten


Under 2024 kommer gruppmöten för medlemmar att hållas:

 • 8 januari 2024, kl 18.00, Partilokalen
 • 29 januari 2024, kl 18.00, Partilokalen
 • 26 februari 2024 - även Kretsårsmöte, kl 18.00, Partilokalen
 • 25 mars 2024, kl 18.00, Partilokalen
 • 29 april 2024, kl 18.00, Partilokalen
 • 27 maj 2024, kl 18.00, Partilokalen
 • 12 augusti 2024, kl 18.00, Partilokalen
 • 2 september 2024, kl 18.00, Partilokalen
 • 30 september 2024, kl 18.00, Partilokalen
 • 4 november 2024, kl 18.00, Partilokalen
 • 2 december 2024, kl 18.00, Partilokalen

Samtliga gruppmöten äger rum i Centerpartiet Helsingborgs partilokal på Kullagatan 30, det gula korsvirkeshuset till vänster in på gården.

Vid frågor om gruppmöten, kontakta Centerpartiet Helsingborg och gruppledare/kommunalråd Peter Janson på peter.janson@centerpartiet.se eller 0768-99 98 30.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.