Gruppmöten


Under 2021 kommer gruppmöten att hållas: 


  • 25:e januari kl. 18.00. Digitalt.
  • 8:e februari kl. 18.00. Digitalt.
  • 15:e mars kl. 18.00. Digitalt.
  • 19:e april kl. 18.00. Digitalt
  • 10:e maj kl. 18.00. Centerpartiet Helsingborgs lokaler, Kullagatan. 
  • 14:e juni kl. 18.00. Centerpartiet Helsingborgs lokaler, Kullagatan. 
  • 23:e augusti kl. 18.00. Centerpartiet Helsingborgs lokaler, Kullagatan. 
  • 20:e september kl. 18.00. Centerpartiet Helsingborgs lokaler, Kullagatan. 
  • 18:e oktober kl. 18.00. Centerpartiet Helsingborgs lokaler, Kullagatan. 
  • 15:e november kl. 18.00. Centerpartiet Helsingborgs lokaler, Kullagatan. 

Centerpartiet Helsingborgs partilokal är på Kullagatan 30, det gula korsvirkleshuset till vänster in på gården.

Vid frågor om gruppmöten, kontakta gruppledare Johan Vesterlund 0730479854