Lars Hansson slutar som ordförande

Lars

Efter 5 år meddelar Lars Hansson att han avgår som kretsordförande för Centerpartiet i Helsingborg, med verkan på årsmötet 30 januari. Lars valdes till ordförande 2011, och under hans ordförandeskap har Centerpartiet tagit stora kliv framåt. Centerpartiet sitter åter i kommunfullmäktige och medlemskåren har nästan fördubblats och kraftigt föryngrats, tvärt emot den nationella trenden för politiska partier.

”Efter valet 2010 lade vi upp en helt ny strategi och sedan dess har vi gått från ca 175 medlemmar till över 300 och vunnit två mandat i kommunfullmäktige. Att vi lyckades, berodde till stor del, av att vi just hade arbetet fram en bra strategi och kommunikationsplan och att vi verkligen trodde på den och följde den.” – Lars Hansson C

”Att jag slutar som ordförande betyder förstås inte att jag lämnar politiken. Jag kommer att fortsätta som ordförande i Helsingborgshem och jag kommer att arbeta med att vara en mentor för vår nya ordförande, tills han eller hon blir varm i kläderna. Kanske hinner jag också med att skriva lite fler insändare och debattartiklar, något som jag önskat att jag hunnit mer av” – Lars Hansson, C

Med det stora antalet medlemmar, varav flera är unga och engagerade så står Centerpartiet i Helsingborg starkt rustade inför framtiden och inför det kommande valet.

”Jag skulle gissa att vi nästan fördubblar vårt valresultat i kommunvalet och jag ser fram emot att jobba med en ny generation av Centerpartister, för att föra fram mer närodlad politik till hela Helsingborg” Avslutar Lars Hansson C