Ett laglöst skåne?

Laglöst land

Idag skriver Lars Hansson, ordförande för Centerpartiet i Helsingborg, i Skånska dagbladet om brottslighet och otrygghet i Skåne.

Jag har arbetat på en brottsbekämpande myndighet i över 40 år, varit verksam som politiker under 20 år och ställer nu följande fråga. Vad är det för samhälle som håller på att växa fram i Skåne? Ett Skåne utan lag och ordning, ett mer eller mindre laglöst samhälle?

Här följer endast ett litet axplock på vad jag dagligen upplever eller får mig tilldelat via media: jag ser omkörning på insidan vid framförande med bil på motorvägen mellan t.ex. Helsingborg och Malmö och allt flera trafikolyckor, jag ser ungdomar som vandaliserar bibliotek eller stjäl mobiltelefoner från andra ungdomar. Jag ser öppen narkotikaförsäljning på många platser runt om i Skåne, dagliga skjutningar och vid enstaka fall till och med användande av handgranater, som allt för ofta slutar med en dödlig utgång. Attacker mot blåljuspersonal. Utförsel av stöldgods från Sverige och införsel av vapen och droger från någon av våra skånska hamnar på grund av en allt mer avsaknad Tullkontroll. Polis som inte kommer till brottsplatsen när brottsoffren ringer eller när någon annan medborgare slår larm. Allt detta ser jag i jobbet, i media och i vardagen.

Vad är då lösningen, eller rättare sagt, finns det en lösning på problemet? Det är klar att det finns. Lösningen är enkel, när brottsligheten är större än samhällets förmåga att hindra den så behövs fler trafikpoliser, narkotikapoliser, kommunpoliser, en fungerande tullkontroll med fler tulltjänstemän samt att polis och tull får de verktyg och befogenheter som upplevs som relevanta för att bekämpa den gränsöverskridande grova organiserade brottsligheten.

Straffen för de som attackerar blåljuspersonal behöver skärpas. Avsevärt fler och effektivare förebyggande åtgärder krävs, men framför allt krävs ett helt annat ledarskap ifrån våra myndighetschefer. För myndighetscheferna måste ärlighet och öppenhet vara ledord. Detta budskap lyfter även Centerpartiets ledare Annie Lööf fram.

Ett bra exempel på ledarskap tycker jag att tidigare och nuvarande ÖB visat. Bägge har varit tydliga med vad konsekvenserna vid eventuella besparingar och minskade resurser blir, och hur det skadar Sveriges beredskap. Vi politiker måste våga kräva mer och bättre resultat av chefer inom berörda myndigheter. Men samtidigt måste vi lyssna och vara lyhörda för vilka resurser som behövs för att vår polis, vår tull och andra myndigheter ska kunna bedriva sin verksamhet på ett bra sätt. Jag vill att mina barn och barnbarn ska få växa upp i ett samhälle som upplevs som tryggt och harmoniskt. Så är INTE fallet just nu. Jag undrar, vad väntar vi på?

Lars Hansson C, Regionfullmäktigeledamot

Samt tulltjänsteman med erfarenhet som, spanare, förhörsledare, narkotikaexpert