Centerpartiet gör skillnad i demensvården

Demensvården

Sedan 2014 har Centerpartiets Maria Nilsson varit ordförande i Vård- och omsorgsnämnden. Under den tiden har Helsingborgs kommun tagit stora kliv för att bli en bättre plats för de som lever med demens.

Helsingborg har ökat antalet demensplatser, vi har demensutbildat fler i vår personal och vi håller på att silviacertifiera allt fler vårdboenden för att garantera en värdig omvårdnad.