Slopa kravet på ekologisk odling

Helsingborgs kommun äger en hel del åkermark, som en del av stadens markreserv. På denna mark sker omfattande odling. Tyvärr finns ett gammalt politiskt beslut som tvingar odlare som vill bruka marken att göra det med s.k. ekologiska metoder. Centerpartiet vill slopa detta krav, till förmån för strikta miljökrav - oavsett odlingsmetod. Det är en bättre garanti för miljön och schystare mot de lantbrukare som själva vet bäst hur de odlar bra och miljövänligt.

I en insändare till lokaltidningen skriver Jonny Cato Hansson och Johan Vesterlund:

"Den högklassiga åkermark som omger Helsingborg håller världsklass. Att den bevaras och utnyttjas för att producera närodlad och miljövänlig mat är otroligt viktig. Centerpartiet i Helsingborg har länge arbetat hårt för att bevara denna åkermark, men det är också viktigt att den mark som bevaras, däribland den som Helsingborg stad äger, används väl. Det gör den när jordbrukarna själva, som är experterna på jordbruk, avgör vilka metoder för odling som de använder sig av. Tyvärr ser vi i nuläget att ganska få av de som odlar på stadens mark, antingen genom arrende eller i stadens regi, faktiskt vill gå över till ekologiskt jordbruk."