Alliansen i helsingborg söker väljarnas fötroende tillsammans

2005 grundades Alliansen i Helsingborg. Sedan dess har Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna i Helsingborg sökt väljarnas förtroende tillsammans. Inför nästa års allmänna val söker Alliansen i Helsingborg åter väljarnas förtroende.

”Vi befinner oss i en tid där politisk stabilitet är viktigare än på länge. Då behöver man ha svar på med vem och hur man vill styra Helsingborg. Alliansen delar många grundläggande värderingar. Därför har Centerpartiet i Helsingborg valt att gå till val tillsammans med Alliansen inför nästa års val.” Säger Ian Karlemark, ordförande för Centerpartiet i Helsingborg

Alliansen har under de tre senaste mandatperioderna styrt Helsingborg i olika konstellationer. Först tillsammans med SPI, sedan i minoritet och för nuvarande i en framgångsrik Blågrön konstellation tillsammans med Miljöpartiet.

”Alliansen har visat att vi tillsammans och med andra samarbetspartners klarar av att utveckla Helsingborg på ett bra sett. Under åren har vi blivit årets IT-kommun, årets tillväxtkommun och årets Miljökommun. Det betyder inte att utmaningarna saknas, utan vi kommer fortsatt behöva arbeta för att jobben ska bli fler, att tryggheten ska öka och att hela Helsingborg ska få bra förutsättningar.” Säger Jonny Cato Hansson, kommunalråd för Centerpartiet i Helsingborg.

Alliansens gemenamma debattartikel kan läsas här