kollektivtrafiken kan bli bättre

Under de senaste åren har Helsingborgs stadsbussresenärer fått utstå stora försämringar med flytt av busslinjer, förkortade linjedragningar och nedlagda hållplatser. Nu senast gällande linje åtta som mött stora protester från de som reser med linjen. Detta vittnar om att Helsingborg, och flera andra skånska kommuner, tillsammans med Skånetrafiken måste bli bättre på att lyssna på resenärernas önskemål och behov. 

 Ska vi kunna skapa en kollektivtrafik som lockar fler behöver Skånetrafiken och kommunerna bli bättre på att lyssna på de som berörs av trafiken, resenärerna. På så sätt kan vi bäst anpassa kollektivtrafiken efter de behov som finns och få fler att välja att åka buss istället för bil.  De stora protesterna som förändringarna mött visar att politiken totalt misslyckats. Kollektivtrafiken ska vara till för resenärerna, inte för sakens skull. 

Därför kommer vi i Centerpartiet driva på hårdare för dialoger med resenärerna. Tidigare har vi drivit igenom att dialogen mellan kommunerna och Skånetrafiken måste bli bättre, men uppenbarligen är inte det tillräckligt. Det är tydligt att bristerna idag är för stora och det kräver en politisk vilja. Den står vi för. Det är dags att även resenärarena får tycka till om förändringarna i kollektivtrafiken. 

Lars Hansson, Helsingborg (C)
Ledamot, Kollektivtrafiknämnden Region Skåne

Publischerat på min mening i Helsingborgs Dagblad 30/11