Helsingborg behöver landborgskopplingen

Idag skriver Centerpartiets Jonny Cato Hansson, Bengt Persson och Johan Vesterlund om varför vi står bakom bygget av Landborgskopplingen! Hela texten kan läsas i HD eller nedan.

I dagarna kom beskedet: namninsamlingen för en folkomröstning om Landborgskopplingen fick inte tillräckligt många underskrifter så en omröstning blir inte av. Nu är det dags att gå vidare och bygga ett bättre centrum för Helsingborg. För att kunna göra det så är vi Centerpartister övertygade om att Helsingborg behöver Landborgskopplingen.

Helsingborgs centrum har länge dragits med ett par problem. För det första har några av våra mest centrala torg, med den finaste utsikten, förpassats till rollen som parkeringsplatser. Mellan rådhuset och Kullagatan får shoppare, turister och Helsingborgare som är ute och tar en promenad trängas med bilister. Samtidigt cirkulerar bilar i jakt på parkering genom centrum och släpper ut avgaser och kväveoxider som gör luften mer ohälsosam.

Ett annat problem är den backe som skiljer centrum och knutpunkten från Stattena, Olympia, Helsingborgs Arena, lasarettet och många bostadsområden och som gör det svårare för vissa att ta sig fram till fots och för alla som vill ta sig fram med cykel i vår stad.

Genom att bygga landborgskopplingen så löser vi bägge problemen. Landborgskopplingen erbjuder parkeringsmöjligheter under jorden vilket leder bort bilarna från centralaste Helsingborg och låter oss göra om både Stortorget och Hamntorget till torg med marknadsverksamhet, uteserveringar och liv och rörelse. Dessutom är Landborgskopplingen mycket mer än ett parkeringsgarage. Med ramper och rulltrappor under jorden gör den det enklare för cyklister och för äldre som har svårt med branta trappor, att röra sig i staden.

Vi förstår viljan att folkomrösta och vi förstår varför så många är osäkra eller negativa till en så stor förändring av hur vårt stadsrum ser ut. En oro som många har pratat med oss om är ifall Rosenträdgården, som ligger precis ovanför Landborgskopplingen, kommer att förstöras. Det här är en oro som vi tagit på största allvar och i alla de politiska beslut som fattats kring Landborgskopplingen så är det tydligt att de grönytor och de delar av Rosenträdgården som tar skada under bygget också kommer att återställas därefter.

Vi vill se ett centrum i Helsingborg som blir ännu bättre och ännu mera fyllt av liv. Ett Helsingborg där man kan köpa en glass, eller sitta med gått att dricka en liten bit från Magnus Stenbocksstatyn, med terrasstrapporna bakom sig och med utsikt över färjorna till Helsingör. Vi vill se ett centrum dit fler cyklar och dit det är enkelt att ta sig till från kommunens många orter och från våra grannkommuner, även om man åker bil. För oss är Landborgskopplingen en viktig åtgärd för att bygga ett sådant centrum och för att skapa ett Helsingborg som är ännu vackrare och som fungerar ännu bättre för oss alla som bor och verkar här.