Våga stå upp mot SD

Idag håller Socialdemokraterna ett öppet möte i Helsingborg. Stefan Löfven är där för att tala, men målet är inte att engagera sina medlemmar eller Socialdemokraternas traditionella väljare, istället är målet att vinna mera stöd från SD-väljare - inte genom att övertyga dem om att byta åsikter, utan genom att visa att S nya migrationspolitik är tillräckligt invandrarfientlig för att passa även dem.

I en artikel i Metro sammanfattade Socialdemorkaterna nyligen sin nya och stränga migrationspolitik i 14 punkter. Vi i Centerpartiet tycker inte att detta är en rimlig väg framåt. Vi vill se ett Sverige som växer sig starkare genom integration och jobbskapande. Det är den modiga vägen framåt som vårt nya ledarskap för Sverige innebär!

Socialdemokraternas migrationspolitik

1. Den nya asyllagen ligger fast till gemensamma regler i EU är på plats.

2. Gränskontroller så länge det behövs och kraftigt förstärkta ID-kontroller vid behov.

3. Centrala mottagningar för asylsökande.

4. Dagens modell med eget boende (EBO) rivs upp.

5. Kraftigt utökade åtgärder för att säkerställa asylsökandes identitet.

6. Fler förvarsplatser och ökade befogenheter för att placera i förvar.

7. Tiden för förnyad asylansökan efter avslag och tid med återreseförbud fördubblas.

8. Möjligheten för kommuner att ge försörjningsstöd för den som har fått avslag avskaffas.

9. Möjligheten till att få uppehållstillstånd för arbete om man har kommit som asylsökande och fått avslag på asylansökan avskaffas eller minskas kraftigt.

10. Öka stödet till säkerhet och humanitära förhållanden i flyktingläger utanför Europa.

11. Alla länder som vi ger bistånd till eller som Sverige ger viseringslättnader till ska behöva ta emot egna medborgare som fått avslag på asylansökan.

12. Internationell människosmuggling ska bekämpas hårdare.

13. Det internationella kvotflyktingsystemet inom FN ska utökas.

14. Sverige ska vara pådrivande för att stödja fler länders kapacitet att ta emot asylsökande.

Källa: Socialdemokraterna i Metro