Många Vinnare med CENTERpolitik i vårbudgeten

Vårbudgeten har släppts och den innehåller en rad viktiga satsningar som för Sverige framåt! Breda satsningar på miljö och klimat, jämställdhet, landsbygd och företagande är glädjeämnen som visar att Centerpartiet gör skillnad.

Satsningarna på jobb och företagande omfattar över en halv miljard kronor, bland annat på att göra det billigare för småföretag att anställa 1:a medarbetaren, kraftigt sänkt arbetsgivaravgift för anställning av ungdomar och en riktad satsning på företag att anställa långtidsarbetslösa.

- De breda satsningarna på jobb och företagande är viktiga, de allra flesta jobben skapas i småföretagen. På så sätt lyfter vi människor från utanförskap till jobb, konstaterar Peter Janson (C), kommunalråd.

Ett annat område Centerpartiet drivit på satsningar för är miljö och klimat. Satsningarna på 550 miljoner kronor går bland annat till minusutsläpp, våtmarker, nattåg till Europa och renare hav.

- Ska vi klara miljö- och klimatutmaningen måste något göras snabbt. Därför är det glädjande att Centerpartiet gör skillnad med rejäla miljö- och klimatsatsningar som siktar framåt och tänker nytt, säger Johan Vesterlund (C), gruppledare och Miljönämndens ordförande.

CENTERPARTIETS SEGRAR I BUDGETEN:

SMÅFÖRETAG & NYA JOBB
✅ Billigare för småföretag att anställa 1:a medarbetaren: 120 miljoner kronor
✅ Kraftigt sänkt arbetsgivaravgift för anställning av ungdomar: 380 miljoner kronor
✅ Satsning på företag att anställa långtidsarbetslösa: 45 miljoner kronor

LANDSBYGDEN
✅ Ökat stöd till lantbrukare som drabbades av den svåra torkan förra sommaren 350 miljoner kronor
✅ Ökad kompensation till skogsägare som avsätter mark till naturreservat & nyckelbiotoper för att skydda natur med rödlistade arter 150 miljoner kronor
✅ 3 000 företag på landsbygden får fortsatt sänkt turistmoms från 25% till 6% 170 miljoner kronor
✅ Insatser mot översvämningsmygg 12 miljoner kronor

MILJÖ & KLIMAT
✅ Renare hav (120)
✅ Nattåg till Europa (50)
✅ Satsning på minusutsläpp av koldioxid (100)
✅ Ökad miljöövervakning (40)
✅ Sanering av miljögifter (40)
✅ Förstärkning av våtmarker (200)

LSS & MOTVERKA VÅLD MOT KVINNOR
✅ Kvinno- och tjejjourer samt nationella insatser mot våld i nära relationer (95)
✅ Andning och sondmatning ska ge rätt till personlig assistans (150)