Centerpartiet Helsingborg och öresundskraft

Öresundskraft är ett väldigt bra och framgångsrikt energibolag sett ur många perspektiv med starkt engagerade, duktiga och kompetenta medarbetare, och med ett arbetssätt där miljö- samt klimatfrågorna är lika viktiga som ekonomi- och teknikfrågorna. Öresundskraft ligger i tydlig framkant. Så vill vi oavsett att det ska förbli.

Centerpartiet Helsingborg har inte sagt vare sig ja eller nej till en försäljning av bolaget.

Det vi i dagsläget har sagt ja till är att sondera och inleda en försäljningsprocess, med förbehåll att våra medlemmar slutgiltigt beslutar i frågan utifrån det som framkommer. Detta på grundval att energimarknaden är inne i en kraftig förändring vilket skulle kunna innebära svårigheter för kommunägda energibolag att agera på den nya spelplanen. Den särskilda lagstiftningen för kommunala energibolag sätter begränsningar, vilket kan leda till försämrad utveckling för bolaget och därmed på sikt lägre avkastning till kommunen och helsingborgarna.

Därför behöver vi, och helsingborgarna, få svar på frågorna om vad detta innebär för framtiden. Den beslutade samt inledda processen kommer att ge dessa svar och en konsekvensanalys av vad en försäljning kan innebära kontra att inte sälja, sett över tid. Både konsekvenserna för bolaget, för staden och viktigast av allt, för helsingborgarna. Villkor, köpare och pris, kopplat till möjlig avkastning på den i upplägget tänkta stiftelsen/driftsfonden, är andra tunga aspekter som måste vägas in.

Centerpartiet Helsingborg kommer på ett medlemsgruppmöte ta ett slutgiltigt ställningstagande om en eventuell försäljning av Öresundskraft när ett skarpt och konkret förslag finns på bordet för att gå vidare till kommunfullmäktige. Dessförinnan har Centerpartiet Helsingborg varken sagt ja eller nej till en eventuell försäljning av bolaget.