Centerpartiet Helsingborgs medlemmar säger nej till en försäljning av Öresundskraft

Öresundskraft 2

Centerpartiet Helsingborgs medlemmar beslutade under gruppmötet den 16 december att säga nej till en försäljning av Öresundskraft. Bakgrunden till beslutet är främst frågan om rådighet samt miljö- och klimatfrågorna.

Centerpartiet Helsingborgs medlemmar beslutade under gruppmötet den 16 december att säga nej till en försäljning av Öresundskraft. Bakgrunden till beslutet är främst frågan om rådighet samt miljö- och klimatfrågorna.

-Centerpartiets medlemmar har sagt sitt i Öresundskraftsfrågan. Vi säger nej till försäljning där rådigheten över bolaget och dess betydelsefulla miljö- och klimatarbete för Helsingborg var helt avgörande. säger Peter Janson (C), kommunalråd.

För beslutet vägde rådigheten över Öresundskraft mycket tungt. Full rådighet över centrala samhällsfunktioner anser Centerpartiet vara viktigt. Öresundskrafts starka miljö- och klimatarbete i samverkan med Helsingborgs stad, dess näringsliv och invånare vill Centerpartiet garantera genom att kommunen fortsatt äger bolaget. Detta anser Centerpartiet överväger de rent ekonomiska aspekterna vid en eventuell försäljning.

-Det finns många delar som måste vägas in och i detta fall överväger nackdelarna och riskerna fördelarna. Men nu ska också Helsingborgarna säga sitt i folkomröstningen, säger Johan Vesterlund (C), Gruppledare

Under gruppmötet beslutades även att Centerpartiet kommer att följa Helsingborgarnas vilja i folkomröstningen den 12 januari 2020 vid ett ja till försäljning, om det är ett tydligt underlag sett till andel röstande och en tydlig majoritet i valresultat.