C släpper Landsbygdsrapport

Centerpartiet i Helsingborg släpper nu en rapport om landsbygdspolitik. I rapporten presenteras både en omvärldsanalys och nya förslag för att utveckla Helsingborgs landsbygd.

Centerpartiet vill att Helsingborgs landsbygd ska blomstra samtidigt som vi tar ansvaret att skydda och utveckla vår bördiga odlingsmark. Vi vill se fler växande landsbygdsföretag och vi vill möjliggöra för fler att bo i trivsamma boendemiljöer på landet. Här ska man kunna bo och verka mitt i den lantliga vardagen men ändå stadsnära. Man ska inte behöva äga sina egna transportmedel och det ska vara enkelt att pendla in till arbeten, skolor och andra aktiviteter i staden. Från staden ska man lätt kunna ta sig ut på landsbygden för att handla lokal, närproducerad mat eller nyttja alla rekreationsmöjligheter med exempelvis golf, ridning och vandring. De böljande och bördiga fälten runt staden ska leverera mat som bidrar till Sveriges självförsörjning. Varje by och tätort ska ha sina givna mötesplatser och byaföreningarna ska ges förutsättningar att föra en aktiv medborgardialog kring de frågor som rör lokalsamhället.

Hela rapporten kan läsas nedan: