Årets miljöföretag i Helsingborg 2022

Tomatens Hus fick Centerpartiets pris Årets Miljöföretag i Helsingborg 2022!

Utmärkelsen delades ut av Emma Järund, juryns ordförande under Centerns seminarium på H22 Arena. Stort grattis till ägarna Kristina Hjalmarsson och Patrik Andersson!

Motiveringen lyder:

"Tomatens hus är sedan länge en del av den cirkulära bio-ekonomin och bidrar på alla sätt i omställningen mot ett hållbart samhälle. För landsbygdsföretagen, som arbetar med de biologiska resurserna, är det inget nytt att maximera användningen av de resurser man har och samtidigt minimera resursförlusterna. Att hushålla med resurserna går även hand i hand med att arbeta mot en högre lönsamhet."