Johan Vesterlund

Personbild


  • Ordförande i Miljönämnden
  • Gruppledare, Helsingborgs stad
  • Ledamot Kommunfullmäktige
  • Ersättare kommunstyrelsen
  • Ledamot Beredningen för livskvalitet

Johan Vesterlund är Centerpartiets gruppledare i Helsingborgs stad och leder Miljönämndens arbete i kommunen.

Johan kontaktar du vid frågor om fullmäktigearbetet för Centerpartiet, HBTQ och livskvalitetsfrågor samt vid frågor om Miljö-, energi- och klimatfrågor.

 

Kontakta Johan Vesterlund

Kontakta Johan

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.