Kretsstyrelse

Bild

LEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE I KRETSSTYRELSEN 2022

Ledamöter:

Gertrud Green, ordförande

Eva Hemström, sekreterare

Iris Jönsson, kassaförvaltare

Kjell-Arne Green, medlemsansvarig

Ulf Molin

Anna Hedbrant

Carina Lövstedt

Knut Göransson

Pehr Frykman

Ersättare:

Anki Rydell

Claes Pettersson

Jerry Hed

Lila Ericsson

Tor Larsson

Ulf Erlingsjö

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.