Ordförande i kretsstyrelsen

Ordförande i kretsstyrelsen i Höganäs heter Gertrud Green

Kontakta Gertrud på gertrud_green@hotmail.com

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.