beslut om minska antal ledamöter i kf

Vid fullmäktiges sammanträde den 25 oktober 2021 beslutades att minska antalet ledamöter och ersättare i fullmäktige. Centerpartiet reserverade sig.

Reservation från Centerpartiet i Hörby.

Det finns ett talesätt som låter ”Att sila mygg och svälja kameler”. Det kan man använda om kostnadsbesparingen på minskat antal ledamöter i KF.

2020-12-31 uppgick kommunens kostnader till ca 1 miljard kronor. Kostnadsbesparingen för att minska antalet ledamöter i KF är totalt ca 45.000 kr per år, om man beräknar besparingen på att vi generellt sett har 2-timmarsmöten 11 gånger per år. I den totalsumman ligger inte minskade partistöd gällande 10 ledamöter (dvs 100.000 kr per år). Besparingen om 45.000 kr plus minskat partistöd för 10 ledamöter är alltså högt räknat ca 0.15 promille av den totala kostnadsmassan för 2020, samtidigt som vi betalar mångfaldigt högre årliga summor för ett fullständigt tomt Önnebo, vilket är kontrakterat för många år.

Sedan skulle man ju även kunna fundera litet överförsäljningspriset av diverse fastigheter, där styret sålt till priser som var lägre än marknadsvärdet. Hur mycket pengar försvann där?Styret har nu flera gångersagt att enligt lagen räcker det med att ha 31 ledamöter i Hörby kommun, och visst, så är det ju. Men, man får heller inte glömma bort att 31 st ledamöter är minimikravet och det inte finns någonting som säger att det är olagligt att ha fler ledamöter. Dvs, 41 ledamöter i KF i Hörby kommun är också enligt lagen.

Att besluta om minskat antal ledamöter är absolut ingen seger för ekonomin, men definitivt en förlust för demokratin.

Man frågar sig ju litet varför det är så viktigt för SD och M att minska ned på antalet ledamöter i KF. Det kan i alla fall inte bero på att 10 st ledamöter kostar orimligt mycket i förhållande till hur mycket man får ut, utan det handlar med största sannolikhet om något helt annat – som inte uttalas högt. Vi i Centerpartiet förväntade oss egentligen inget svar på det i kväll heller, i synnerhet som styret verkar tagit för vana att slå dövörat till. SDs valslogan 2018 - ”Förändring på riktigt” - betydde uppenbarligen att nu fick det bli slut på transparens, dialog, diskussion, kommunikation och debatt. Det kan det vara värt för medborgarna att fundera över inför nästa kommunalval.

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.