Kryssa Stina Larsson - för Skånes bästa

Skåne är fantastiskt med god livsmiljö och härliga människor. Här finns innovation, utveckling och en entreprenörsanda som gör regionen unik. Våra starka universitet utvecklar både människor och samhälle. Jag är skåning i själ och hjärta och jag vill vara med och göra vår region ännu bättre.


Det finns länder i vår närhet som slagit in på en på en oroande väg med
begränsning av människors fri- och rättigheter, med exempelvis inskränkning av aborträtten, avskaffande av oberoende rättsväsende och fri press. Centerpartiet
står upp för liberala värderingar, öppenhet och medmänsklighet i Sverige och i Skåne.

Klimat- och miljöfrågorna är en av vår tids största utmaningar. Med innovationer
och ny teknik vill jag hitta framtidens lösningar. Centerpartiet vill göra
energiförsörjningen i Skåne tryggare och grönare. Jag tycker att det ska produceras förnybar energi genom mer vindkraft till havs och jag vill öka den inhemska produktionen av bioenergi.

Den skånska matproduktionen är viktig för hela landet och en stor andel av frukt
och grönsaker kommer härifrån. Jag värnar svensk matproduktion för
vår trygghet och för miljön

sol-has-bg

Underrubrik

Textinnehåll

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.