Vår politik

Bild

För Kävlinges bästa

Centerpartiet i Kävlinge är ett liberalt borgerligt parti som står för en närodlad politik. Vi vill och tror att människor har kraften att bestämma över sina egna liv.

Skolan är kommunens viktigaste uppgift. Skolan ska ta tillvara varje barns kreativitet och energi. Alla barn ska lära sig räkna, skriva och läsa. Vårt mål är att alla elever ska lämna skolan med godkända betyg.

Centerpartiet är en ledande kraft för att ställa om till hållbar utveckling i Sverige och i vår
kommun. Klimatfrågan är vår tids ödesfråga och den hänger nära samman med bibehållen biologisk mångfald. Detta arbete behöver ständigt pågå inom alla verksamheter. För att uppnå detta måste Kävlinge kommuns befolkning växa med försiktighet så att både miljön och kommunens verksamheter kan följa med i utvecklingen.

Många äldre är trygga med sin vård och omsorg, men det finns också stora utmaningar. Vi behöver ständigt jobba med kvalitén i vård- och omsorgsarbetet och säkerställa att vi alltid utgår från den äldres behov. Det kan handla om fast läkarkontakt eller att man själv får välja vilken typ av boende man vill ha.

Alla människor ska kunna ha en meningsfull och utvecklande fritid. Många människor trivs och mår bra genom att vistas i skog och mark, andra genom att engagera sig i en förening. Många av våra föreningar upplever att det är trångt om utrymme i idrottshallarna och det behöver byggas ut fler hallar och mötesplatser för våra föreningsaktiva.

Företagande är grunden till vårt välstånd. Vi i Centerpartiet vill att kommunen ska ha en hög service
för våra företagare så att Kävlinge kommun är attraktiv för näringslivet. Vi vill ha en nära kontakt
mellan politiker och företag så att kommunen kan bidra till ett bra lokalt näringsliv.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.