Vår politik

Bild

Vi ser hela Kävlinge kommun

Vi är en öppen folkrörelse som välkomnar alla som delar vår vision om en friare och bättre värld. Med en levande debatt och med det fria ordet som grund får vi ett samhällsklimat där människor kan göra sina röster hörda och påverka sin vardag. Centerpartiet ska vara Kävlinges mest öppna politiska parti. 

Centerpartiet står för förnyelse, valfrihet och framåtanda. Vi förespråkar hållbarhet och att hela kommunen ska leva och utvecklas. Det är Centerpartiet som driver på när det gäller att skapa en hållbar, modern och attraktiv kommun. 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.