Förbättra pendlarens vardag

Bild

Många invånare i Kävlinge kommun pendlar till och från jobbet. Därför är det självklart att det ska finnas alternativ till bilen för miljöns skull.

Det kan ibland vara svårt att få ihop vardagen med aktiviteter och arbete. Då är det extra viktigt att kollektivtrafiken finns i den omfattning att det är rimligt att ta tåget istället för bilen, att bussen går på tillräckligt ofta och att det inte blir för många haverier och tågen ställs in. Det behövs också satsningar på väg E6 som är en viktig led för hela trafiken i västra Skåne.

Centerpartiet vill

  • ha mer tillförlitliga tåg
  • ha tätare bussturer i Löddeköpinge/Barsebäck och österut till Lilla Harrie och till Lund 
  • att bussarna ska anpassas efter tågtiderna
  • ha bättre pendlarparkeringar
  • ha säkrare cykelställ vid stationer och busshållplatser
  • investera på olika sätt så det blir enklare med samåkning, miljöbilar och bussar på E6:an

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.