Centerpartiet för kommunens bästa

Bild

Vi tror på människors rätt att bygga en framtid varhelst i vår kommun de väljer att bo, var än de känner sig hemma. Det gäller unga som söker sin plats i samhället, familjer som försöker få vardagen att gå ihop eller äldre som vill ha en aktiv och trygg vardag. Alla som bygger sitt liv i kommunens alla orter. Att ha en tillvaro som fungerar.

 

Alla jobbskapande entreprenörer som utvecklar sitt företag. De många som flytt undan krig och
förtryck för att skapa ett nytt liv i Sverige. Alla äldre som vill behövas. Alla kommande generationer som också ska få växa upp i ett tryggt och hållbart samhälle. Vi står för en bra kommunal service och att kommunala kärnverksamheter ska hålla hög kvalitet och vara tillgängliga oavsett vem du är eller var du bor. För oss i Centerpartiet är det viktigt att hela kommunen ska leva och utvecklas.

Vi vill se en hållbar politik för framtiden, där vi stärker människors möjligheter att bo, leva, jobba och driva företag i alladelar av Kävlinge kommun.

Vår värdegrund bygger på allas lika rätt och värde. För Kävlinge kommuns bästa.


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.