Meningsfull fritid

Bild

Alla människor ska kunna ha en meningsfull och utvecklande fritid. Många människor trivs och mår bra genom att vistas i skog och mark. Kävlinge kommun har idag ett aktivt föreningsliv som innefattar allt från fotboll till musik. Det är idag trångt om utrymme i idrottslokalerna och det behöver byggas ut fler hallar och mötesplatser för föreningsaktiva.

Naturen finns nära i vår kommun, med åar, kust och grönområden och dessa vill vi ha kvar och vidareutveckla genom att satsa på promenadstråk och kanotled kring Kävlingeån/Lödde å. Vi vill även underhålla och vidareutveckla Järavallen och Skåneleden längs kusten. Även närmiljön är viktig och där ingår välskötta parker och grönområden när Kävlinge och Löddeköpinge förtätas för att möjliggöra fler boende i kommunen utan att det sker på jordbruksmarkens bekostnad.

Många av våra föreningar upplever att det är trångt om utrymme i idrottshallarna och det behöver byggas ut fler hallar och mötesplatser för våra föreningsaktiva. Nya byggen är på gång, exempelvis nya hallar på Tolvåkerområdet, men det behövs en nära kontakt för att kommunen ska kunna möta de behov som finns.

Centerpartiet vill

  • Förbättra dialogen mellan föreningarna och kommunen, en form av föreningsvägledarfunktion
  • Hjälpa kommuninvånare att hitta rätt bland våra föreningar, en form av fritidsvägledare
  • Jobba vidare med förebyggande hälsoarbete via exempelvis föreningslivet
  • Ta tillvara kulturhistorien i vår kommun

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.